Centrul de limbi străine

Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă

 

 PLANIFICAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE

PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI GRADUL II

 

LIMBA ROMÂNĂ – Amfiteatrul III.11

 1. Limba română – 12 ore: prof. univ. dr. Mihaela Secrieru
 2. Literatura română – 12 ore: lector univ. dr. Emanuela Ilie
 3. Metodica predării disciplinei – 3 ore: prof. univ. dr. Mihaela Secrieru
 4. Metodica predării disciplinei – 3 ore lector univ. dr. Emanuela Ilie

 

9 iulie 2012

10 iulie 2012

11 iulie 2012

12 iulie 2012

13 iulie 2012

9 – 15

9 – 12

8- 14

8 – 14

8 – 11

Limba română

Mihaela Secrieru

Limba română

Mihaela Secrieru

Literatura română

Emanuela Ilie

Literatura română

Emanuela Ilie

Metodica predării literaturii

Emanuela Ilie

16 – 19

13 – 16

Metodica predării limbii

Mihaela Secrieru

Limba română

 Mihaela Secrieru

 

LIMBA ENGLEZĂ– Amfiteatrul III.12

 1. Limba engleză: 6 ore, conf. dr. Carmen Ciobanu
 2. Limba engleză: 6 ore, prof. dr. Anca Cehan
 3. Literatura engleză: 6 ore, prof. dr. Odette Blumenfeld
 4. Literatura engleză: 6 ore, lector dr. Dana Badulescu
 5. Metodica predării limbii engleze: 6 ore, prof. dr. Anca Cehan

 

9 iulie 2012

10 iulie 2012

11 iulie 2012

12 iulie 2012

13 iulie 2012

9 – 15

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 14

Metodica predării limbii englezeAnca Cehan Limba engleză: MorfologieAnca Cehan Limba engleză: fonetică + sintaxă  Carmen Ciobanu Literatura englezăOdette Blumenfeld Literatura englezăDana Bădulescu

 

Taxa pentru curs este de 400 lei.

Înscrierea se face la biroul care se află la intrarea în campusul “Titu Maiorescu”, lângă cafeneaua “La balena”.

 

Prezentare

Centrul de limbi străine şi formare continuă (CLSFC) funcţionează ca departament al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Numit iniţial “Centrul de Limbi Străine”, acesta a fost redenumit în anul 2006 Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă, pentru a descrie mai complet activităţile sale, inclusiv cele de perfecţionare. In prezent, activitatea CLSFC se derulează în parteneriat cu Conventus.
În funcţie de înscrieri, CLSFC oferă servicii lingvistice generale sau specializate pentru limbile franceză, germană, italiană, spaniolă, engleză, norvegiană, arabă, portugheză, japoneză, neo-greacă, româna, rusă, ş.a, testări, cursuri de perfecţionare pentru profesorii de limbi şi cursuri de îmbunătăţire a deprinderilor de comunicare.
Orele sunt prestate în general de cadre didactice universitare, doctoranzi şi masteranzi ai Facultăţii de Litere, formaţi în principal la Facultatea noastră de Litere. Centrul colaborează de asemenea, cu vorbitori nativi calificaţi. Toate cadrele didactice şi colaboratorii folosesc experienţa lor de predare dobândită în ţară şi în străinătate, metode eficiente şi stimulative.
În cadrul cursurilor oferite de CLSFC se lucrează fie cu grupe restrânse (7 – 15 studenţi), fie individual. Astfel, cursanţii beneficiază de o atenţie sporită din partea profesorului, activităţile în grup sunt eficiente şi comunicarea în cadrul cursurilor este îmbunătăţită.
La încheierea unui modul, cursanţii primesc un certificat de participare în care se precizează tipul şi durata cursului, şi care descrie frecvenţa şi nivelul competenţelor dobândite, în conformitate cu standardelor europene (conform CEFR – „Common European Framework of Reference” – Cadrul European Comun de Referinţă). La cerere, cursanţii pot fi testaţi contra cost şi primesc o diplomă care descrie în detaliu competenţele lor de comunicare.
Cursurile de limbi sunt în general structurate pe module de 30 de ore şi durează 8 săptămâni cu o cadenţă de 4 ore/săptămâna. La cererea cursanţilor, se oferă şi module de alta durată sau cadenţă.
CLSFC oferă de asemenea cursuri de pregătire a testelor Cambridge, ECL, Michigan. HAU, TOEFL şi este acreditat ca centru de testare ECL, TOEFL şi Michigan/HAU. CLSFC organizează anual cursuri de pregătire a examenelor de definitivat şi gradul II pentru profesorii de limbi care pregătesc aceste examene.

Misiunea Centrului de Limbi Străine şi Formare Continuă

Centrul promovează servicii de calitate pentru dezvoltarea deprinderilor lingvistice ale cursanţilor şi/sau dezvoltarea deprinderilor profesionale de predare.

Tipuri de cursuri de limbi străine

Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri generale şi specializate de limbi străine (franceză, germană, italiană, spaniolă, engleză, norvegiană, arabă, portugheză, japoneză, neo-greacă, româna, rusă, ş.a) şi cursuri pentru pregătirea examenelor naţionale şi internaţionale.
Perioada de desfăşurare a cursurilor în derulare este 1 noiembrie 2011 – 20 ianuarie 2012 pentru modulul I şi 20 februarie – 27 aprilie 2012 pentru modulul II.
Cursurile se desfăşoară de luni până vineri, între orele 16.00 – 18.00 şi 18.00 – 20.00, în Corpul R (fosta clădire Romtelecom de pe strada Lăpuşneanu).
La cerere, pentru grupe de minim 12 persoane, se pot organiza cursuri şi în alte perioade decât cele menţionate, în spaţiul Universităţii sau în afară, atunci când cursantul asigură un spaţiu adecvat. În astfel de situaţii, cursurile pot începe în orice perioadă a anului.
Tarifele pentru cursurile de limbi străine sunt următoarele:

 • 225 lei pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi angajaţi din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • 345 lei pentru elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la alte universităţi, dar şi pentru membrii Fundaţiei Alumni din cadrul UAIC şi şomeri;
 • 470 lei pentru salariaţi.

De asemenea, se organizează cursuri de pregătire pentru examenele internaţionale IELTS, Cambridge, TOEFL, ZD, DELF, DALF, TestDaF. Taxele pentru aceste cursuri sunt următoarele:

 • 345 lei pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi angajaţi din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 470 lei pentru elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la alte universităţi, dar şi pentru membrii Fundaţiei Alumni UAIC şi şomeri;
 • 595 lei pentru salariaţi.

Pentru înscrieri, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (formularul poate fi descărcat de aici) şi să-l trimiteţi la adresa office@conventus.ro.

Testarea competenţelor lingvistice.

CLSFC organizează lunar sau bilunar (în funcţie de programări) testări în vederea obţinerii certificatelor de competenţă lingvistică pentru limbile engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă şi rusă.

Înscrierile se fac la biroul din locatia cunoscuta sub numele: „La Balenă” (la intrarea în Campusul „Titu Maiorescu” din Parcul Universitatii), de luni până vineri între orele 10.00 – 17.00.

Taxa pentru testele de competenţă lingvistică este între 60 şi 400 de lei,in functie de nivelul solicitat (conform Cadrului European Comun de Referinţă). Studentii, masteranzii, doctoranzii si angajatii UAIC beneficiaza de o reducere de 40% din tarifele de testare. Începand cu data de 1 februarie 2012, testările pentru studenţii Erasmus (la nivelul B1) au tariful special de 80 lei/testare.

Pentru informaţii suplimentare legate de cursuri şi testări, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0728-990220 sau să ne scrieţi pe adresa office@conventus.ro.