Alegeri 2016

Alegeri pentru funcţia de director interimar al Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată

Alegerile se vor desfăşura după următorul program:

 • Depunerea candidaturilor pentru funcţia de director interimar al departamentului: 19-20 martie 2018, intre orele 9.00 – 16.00 la secretariatul Facultatii de Litere;
 • Desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor departamentului: 21 martie 2018, ora 9.00, Seminar “G. Ivanescu”.

 

Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Candidaturi depuse:

 1. prof.univ.dr. Alexandru Gafton;
 2. lect.univ.dr. Ilie Moisuc;
 3. lect.dr. Loredana Cuzmici;

***

Alegeri pentru director departament şi membri în consiliul departamentului:

1. Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparatăluni, 5 septembrie 2016, ora 10.00, Amfiteatrul III.11. Listele de alegători pot fi consultate aici

2. Departamentul de Limbi şi literaturi străineluni, 5 septembrie 2016, ora 11.00, Amfiteatrul III.10. Listele de alegători pot fi consultate aici

Calendar:

– 22.08-26.08 şi 29.08-31.08.2016 – Depunerea dosarului de candidatură pentru funcţia de Director de departament. Dosarul (plan managerial şi CV) se depune în format fizic la secretariatul Facultăţii de Litere între orele 9-15 sau electronic, la adresa letters@uaic.ro

– 22.08-26.08 şi 29.08-31.08.2016 – Depunerea cererii de candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul departamentului. Cererea se depune în format fizic la secretariatul Facultăţii de Litere între orele 9-15 sau electronic, la adresa letters@uaic.ro.

– 05.09.2016, ora 10, în amfiteatrul III-11 – Adunarea generală  a Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată în vederea alegerii directorului de departament şi a membrilor în consiliul departamentului. Consiliul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată este compus din 5 membri.

– 05.09.2016, ora 11, în amfiteatrul III-10 – Adunarea generală  a Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine în vederea alegerii directorului de departament şi a membrilor în consiliul departamentului. Consiliul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine este compus din 7 membri.

 

Precizări (din 4.08.2016) cu privire la alegerea directorilor de departament în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Listele de alegători: Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată şi Departamentul de Limbi şi literaturi străine.

 

Candidaturi depuse pentru director departament:

Departamentul de Limbi şi literaturi străine

 1. conf.dr. Cristina Petraş – CV şi plan managerial
 2. prof.dr. Rodica Dimitriu – CV şi plan managerial

Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată

 1. conf.dr. Ioan Milică – CV şi plan managerial

 

Candidaturi depuse pentru calitatea de membru în cele două consilii departamentale:

– conf.dr. Ludmila Branişte; prof.dr. Lăcrămioara Petrescu; lect.dr. Ana Maria Constantinovici; prof.dr. Dorin Popa; lect.dr. Adrian Hazaparu; conf.dr. Sorin Guia;

– conf.dr. Claudia Tărnăuceanu; prof.dr. Andrei Hoişie; prof.dr. Rodica Dimitriu; conf dr. Gabriela Dima; conf.dr Oana Macari;

***

Metodologia de concurs pentru ocuparea  funcţiei de decan în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – aici

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultăţii, inclusiv pe cale electronică, în perioada 4-8 iulie 2016, între orele 7.30 – 16.

 1. prof.univ.dr. Lăcrămioara PetrescuDeclaraţie de candidatură şi Program managerial, CV, Listă de publicaţii
 2. conf.univ.dr. Ioan LihaciuDeclaraţie de candidatură, Program managerial, CV şi listă de publicaţii

***

18 ianuarie 2016, ora 10, Amfiteatrul III.11 – Adunarea Generală a Facultăţii de Litere pentru alegerea Consiliului Facultăţii şi persoanele propuse pentru alegerea în Senat

 1. Lista cadrelor didactice şi de cercetare cu drept de vot în Adunarea Generală a Facultăţii de Litere
 2. Adunarea Generală a Facultăţii de Litere – procesul verbal din data de 18 ianuarie 2016

***

Referendumul universitar privind alegerea modalității de desemnare a rectorului pentru mandatul 2016-2020

 1. Metodologia cadru de organizare a referendumului la nivelul Universității pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului
 2. Data și locul de desfășurare a referendumului: 11 iunie 2015, Sala Senat
 3. Componența Biroului Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași