Admitere – Rezultate

Sesiunea IULIE 2015

În urma retragerilor de dosare, ultimele medii de buget şi taxă sunt următoarele:

31.07.2015 licenţă

 • Traducere şi interpretare – Engleză – 9,18 pentru buget;
 • Traducere şi interpretare – Franceză – 9,00 pentru buget;
 • Traducere şi interpretare – Germană – 8,92 pentru buget;
 • Engleză – 8,63 pentru buget;
 • Germană – 8,41 pentru buget;
 • Italiană – 7,66 pentru buget;
 • Română – 8,23 (Grigoraş) pentru buget;
 • Rusă – 8,75 pentru buget;
 • Spaniolă – 7,97 pentru buget;
 • Jurnalism – 8,40 (Rusu) pentru buget;
 • Studii americane – 6,05 pentru buget;

 

28.07.2015 master

 • Lingvistică generală şi românescă – 10,00 (Tarcan) pentru buget;
 • Literatură română şi hermeneutică literară – 7,16 pentru buget;
 • Literatură universală şi comparată – 8,50 pentru buget;
 • Studii americane – 7,75 pentru buget;
 • Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze – 7,75 pentru buget;
 • Didactica limbii franceze – 8,00 pentru buget;
 • Cultură germană în context european – 9,00 (Pintilie) pentru buget;
 • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine – italiană – 7,00 pentru buget;
 • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine – spaniolă – 7,00 pentru buget;
 • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine – slavistică – 9,16 pentru buget;
 • Traducere şi terminologie – 8,00 pentru buget;
 • Tehnici de producţie editorială – 8,05 pentru buget;

Locurile rămase neocupate la specializările de licenţă şi master vor fi scoase la admiterea din luna septembrie 2015.

Candidaţii care au încheiat contract la taxă şi, în urma retragerilor de dosare, au fost repartizaţi la buget vor parcurge în luna octombrie 2015 următorii paşi:

– vor plăti la BRD taxa de înmatriculare buget – 50 lei;

– vor preda chitanţa la secretariat şi îşi vor recupera chitanţa de 600 lei plătită ca taxă de şcolarizare;

– la cererea de restituire (formularul tipizat va fi solicitat de la secretariat în luna octombrie) vor ataşa chitanţa de 600 de lei şi un cont IBAN deschis pe numele studentului;

– contabilitatea Universităţii va vira studentului suma aprobată, în contul IBAN comunicat.

**********

1. Studii universitare de licenţă (afişat 22.07.2015, ora 12.00)

2. Studii universitare de masterat (afişat 21.07.2015, ora 11.30)

 

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de puncte) obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie si departajare stabilit de fiecare facultate si în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna o declaraţie pe propria răspundere și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, jumătate din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2015 – 2016. După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

 

Candidaţii trecuţi pe o listă de rezerve pot încheia contract la taxă încă din perioada de confirmare doar în măsura în care există retrageri de dosare de la buget sau taxă. Pe data de 31 iulie 2015, ora 10.00, în Amfiteatrul III.12 are loc confirmarea locurilor de către candidaţii admişi la rezerve şi prezenţi în sală (daca rămân locuri disponibile în urma radierii din liste a candidaţilor care nu au confirmat locul obţinut).

 

Informaţii despre cazarea candidaţilor admişi în anul universitar 2015/2016aici

 

Confirmarea locurilor de către candidaţi:

 • 23, 24, 27 – 30 iulie 2015, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licenţă. Candidaţii care s-au înscris on-line vor trebui să-şi aducă documentele în original.
 • 22, 23, 24 şi 27 iulie 2015, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de masterat. Candidaţii care s-au înscris on-line vor trebui să-şi aducă documentele în original.

 

Confirmarea presupune :

 • pentru buget – încheierea declaraţiei + plata sumei de 50 de lei ca taxă de înmatriculare
 • pentru taxă – încheierea declaraţiei + plata sumei de 600 de lei ca taxă de şcolarizare

Taxele se încasează prin casieria Facultăţii de Litere. Daca totuşi plătiţi prin BRD, vă rugăm să menţionaţi corect tipul taxei pe care o achitaţi (de înmatriculare sau de şcolarizare), facultatea şi nivelul de studii.

 

Candidaţii declaraţi admişi care nu îşi confirmă locul în perioada menţionată îşi pierd locul obţinut prin admitere, acesta urmând a fi atribuit candidaţilor trecuţi la rezerve.